Een klein bericht vandaag op Teletekst over een dodelijk ongeval op een bouwplaats. In Zutphen viel een bouwvakker van de vierde verdieping tijdens werkzaamheden van een gebouw in aanbouw. De inspectie van SZW doet onderzoek. Jaarlijks komen te veel mensen om het leven. In 2019 zijn 18 mensen overleden tijdens hun werkzaamheden. Hoe kunnen we voorkomen dat er nog steeds ernstige bedrijfsongevallen gebeuren?

De bouwplaats blijft risicovol

Werken in de bouw is niet zonder risico. De bouw wordt gezien als de meest onveilige plek. Dit ondanks de veiligheidsmaatregelen die in de laatste jaren zijn genomen. Cobouw de belangenorganisatie voert sinds jaren actie om het aantal ernstige bedrijfsongevallen terug te brengen naar nul. Met campagnes ‘Veilig werken’ wordt getracht om werklieden bewust te maken van potentiële gevaren. In feite moeten werklieden bij alle werkzaamheden eerst de veiligheidsrisico’s inschatten en de nodige maatregelen nemen.

Werkgever is aansprakelijk

De opdrachtgever of werkgever heeft een belangrijke functie. In de praktijk blijkt echter steeds weer dat de veiligheid op papier geborgd is, maar op de bouwplaats door allerlei omstandigheden afgeweken wordt van de richtlijnen. Veilig werken betekent voorzieningen treffen zoals een tijdelijke randbeveiliging of het gebruik van persoonlijke beschermmiddelen. Voor de werkgever is het niet alleen verplicht om de nodige voorzieningen te treffen, maar ook het duidelijk instrueren van de mensen en toezicht houden op het verplicht gebruik.

Veiligheid coördinatie op de bouwplek

Communicatieproblemen zijn dikwijls een reden van het niet of onjuist gebruik van veiligheidsmiddelen. Op grote bouwprojecten werken mensen met vele nationaliteiten. Niet iedereen beheerst de Nederlandse taal. Daarnaast is er de constante druk van op tijd opleveren. Dit kan betekenen dat de veiligheid in het geding komt. Het is niet voor niets dat naar aanleiding van een dodelijk bouwongeval besloten is dat per 2021 één centrale partij verantwoordelijk is voor de veiligheid. De zogeheten veiligheidscoördinator heeft dan de verantwoordelijkheid voor de beheersing van de risico’s op de bouwplek.

Niet alleen op de bouwplek komen ernstige ongevallen voor. Ook klussers en doe-het-zelvers nemen de veiligheidsrisico’s niet altijd even serieus. Ondeugdelijke steigers of werkzaamheden verrichten vanuit een hoge trap zorgen voor de meeste letsels. Werken op hoogte is altijd een risico en mensen dienen voorbereid zijn.