Denk jij ook: een woningbrand overkomt mij niet? De brandweer krijgt jaarlijks duizenden meldingen van brand in een woning. Soms is er alleen materiële schade. Helaas vallen ieder jaar honderden gewonden en tientallen dodelijke slachtoffers.

Gelukkig kun je met een paar simpele maatregelen brand voorkomen. Onderstaande controlelijst, van Brandweer Nederland, helpt hierbij. Je kunt er jouw leven en dat van je huisgenoten mee redden!

Entree

 1. Is het huisnummer goed te zien voor de brandweer? De brandweer moet vanuit een rijdende auto kunnen zien of ze op het juiste adres is.
 2. Kun je indien nodig je huis snel verlaten? Kies voor de sleutels een vaste, veilige opbergplaats waar je snel bij kunt. En zorg ervoor dat de looproute vrij is van obstakels.
 3. Is de hoofdafsluiter van gas goed bereikbaar? Bij brand of gaslekkage moet de hoofdafsluiter snel worden afgesloten. Gas is bij brand erg gevaarlijk.
 4. Zijn alle zekeringen in de meterkast in orde en bereikbaar? Als er thuis regelmatig kortsluiting is, is het belangrijk dat de oorzaak wordt verholpen. Zekeringen zijn veiligheidsmaatregelen van elektriciteit.
 5. Is het huis beveiligd met een aardlekschakelaar? Een aardlekschakelaar kan brandgevaar beperken en je beschermen tegen elektrocutiegevaar.
 6. Is de meterkast vrij van brandbare materialen? Bij een brand in de meterkast kunnen brandbare materialen vlam vatten.

Bergruimte

 1. Maak je het filter en de luchtafvoerslang van de wasdroger na gebruik stofvrij? Drogen van was veroorzaakt veel pluizen. Dit kan brand veroorzaken.
 2. Zijn de kranen en slangen naar de wasmachine in orde? Als de kranen en slangen niet in orde zijn, kan er waterschade ontstaan en is er risico op kortsluiting.
 3. Zijn de wasdroger en wasmachine op verschillende groepen aangesloten? Als er teveel stroom wordt gevraagd is er risico op kortsluiting.

Keuken

 1. Is de gasslang naar het gasfornuis nog in goede staat? Zorg ervoor dat de slang van een niet-ingebouwd gasfornuis buiten de hitte van de gaspitten blijft. Controleer de slang regelmatig op scheurtjes en vervang deze na maximaal vijftien jaar.
 2. Is er voldoende afstand tussen het kooktoestel en brandbare dingen? Houd brandbare dingen zoals gordijnen, thee- en handdoeken uit de buurt van het kooktoestel. Deze kunnen makkelijk vlam vatten.
 3. Maak je het filter van de afzuigkap regelmatig schoon? Vet kan in de afzuigkap komen en kan vlam vatten. Maak daarom de afzuigkap schoon en vervang of reinig regelmatig het filter.
 4. Bewaar je licht ontvlambare vloeistoffen, zoals spiritus en benzine, in een goed geventileerde ruimte? Licht ontvlambare stoffen in huis zijn een verhoogd risico. Bewaar deze daarom in een goed geventileerde ruimte, zoals een schuur of berging.

Woonkamer

 1. Ga je veilig om met stekkerdozen? Gebruik goedgekeurde, onbeschadigde stekkerdozen en verbind deze niet zomaar onderling met elkaar. Teveel stekkerdozen aansluiten op één groep kan overbelasting geven met brand als gevolg.
 2. Ga je veilig om met elektrische snoeren? Controleer losse snoeren regelmatig op beschadigingen. Leg ze niet onder een tapijt of mat. Rol kabelhaspels altijd helemaal uit voordat je ze gebruikt. Opgerolde haspels kunnen oververhit raken en brand veroorzaken.
 3. Laat je je schoorsteen regelmatig controleren en vegen? Het is verstandig om de schoorsteen jaarlijks te laten controleren. Laat de schoorsteen vegen door een schoorsteenveger om brand te voorkomen, zie daarvoor de website van de Algemene Schoorsteenvegers Patroons Bond: www.aspb.nl.

Algemeen

 1. Hangen er rookmelders in de gang, woonkamer en slaapkamer? Rookmelders helpen een brand tijdig ontdekken en zijn een must in huis! Als je slaapt ruik je niets, maar je hoort een rookmelder wel.
 2. Zijn de wanden en plafonds thuis voorzien van onbrandbaar materiaal? Kunststof materialen veroorzaken bij brand giftige stoffen. Ook zijn er materialen, zoals kunststof schroten en zachtboard plafonds, die brand versnellen.
 3. Heb je nagedacht over een vluchtroute bij brand? Bedenk een vluchtroute voor als je het huis snel moet verlaten. Zelfs in de kleinste ruimtes die je goed kent, raak je bij rookontwikkeling je oriëntatie kwijt. Spreek een verzamelplaats af waar je elkaar ontmoet. Het oefenen van een vluchtplan samen met jouw huisgenoten is belangrijk. Heeft jouw woning rolluiken? Kijk dan op: www.brandweer.nl/actueel-landelijk/2019/rolluiken