Op sommige plekken in de woning zijn er onvoldoende stopcontacten. Die worden dan ook uitgebreid met stekkerdozen voor de laptop, printer en oplader voor de smartphone. Overbelasting kan dan gaan voorkomen, omdat te veel apparaten stroom vragen. Uiteindelijk komt de stroom uit één enkele wandcontactdoos.

Kortsluiting bij elektriciteit

Bij kortsluiting springt de aardschakelaar eruit en wordt de stroomvoorziening uitgezet. De plus en de min worden verbonden en dat veroorzaakt een hoge stroom. Een hoge weerstand veroorzaakt overbelasting en dat gaat gepaard met een hogere temperatuur. Dit gaat meestal geleidelijk doordat snoeren of stekkers gaan schroeien of door een smeulend stopcontact. Dit veroorzaakt natuurlijk ook een onprettige geur.

Te veel apparaten op één groep

Overbelasting heeft te maken met te veel apparaten op een groep of ondeugdelijke verbindingen zoals verkeerde stekkers of het gebruik van bijvoorbeeld kroonstenen. Apparaten met een hoge belastbaarheid dienen altijd op een vaste contactdoos worden aangesloten zoals een wasmachine, droger en oven. Extra verlengsnoeren of stekkerdozen zijn uitsluitend geschikt voor klein verbruik apparaten.

Beperk gebruik splitters

Brand door kortsluiting of overbelasting is een veelvoorkomende oorzaak. Defecten in apparaten, overbelasting van kabels en stekkerdozen en slechte contacten leiden tot verhitting. Een voorbeeld van slechte contacten waren de T-stekkers of de driewegstekkers. Hiervoor in de plaats zijn twee- of drievoudige verloop splitters gekomen. Ook is het verstandig om apparaten niet constant op stand-by te laten staan maar gewoon uit te zetten.

Verschillende kabels voor hoog en laag verbruik

Elk elektriciteitsapparaat heeft een specifieke bedrading nodig. Apparaten met een hoog stroomverbruik hebben een dikkere kabel dan apparaten met een laag verbruik. Kabels zijn ingedeeld met een doorsnede van 0,75 tot 1,5 mm. Het gebruik van een te lichte kabel voor een apparaat leidt tot oververhitting.

Bij het klussen komt een verkeerd kabel gebruik ook dikwijls voor. Bij het gebruik van een verlengsnoer dient minimaal dezelfde bekabeling worden aangehouden als het toestel waarmee gewerkt wordt. Ook dient bij gebruik van een haspel het volledige snoer worden uitgerold om inductie te voorkomen. Inductie leidt tot warmteontwikkeling en kan zorgen voor het smelten van de isolatie. Haspels zijn te verkrijgen in verschillende kabeldiktes en zijn voorzien van een veiligheidskeurmerk.