Ieder jaar worden er meer fietsen gekocht in Nederland. In 2020 zijn er meer dan een half miljoen elektrische aangeschaft. Nederland telt zo’n 23 miljoen fietsen en die moeten ergens geparkeerd worden.

Parkeren van de fiets

Het parkeren van fietsen concentreert zich vooral bij scholen, openbaar vervoerstations en winkelcentra. Gemeenten motiveren het fietsgebruik door het autoluw maken van de stad. De fietser krijgt ruimer baan, maar daar horen ook goede parkeerfaciliteiten bij. De huidige fietser beschikt over een kostbare elektrische fiets die hij of zij graag in een veilige omgeving wil stallen. Het stelt allemaal eisen aan de parkeerfaciliteiten die geboden dient te worden.

Fietsengleuf en stalling

De bekende fietsengleuf in de straat voldoet niet meer. In drukke gebieden zal de fietser zijn fiets niet meer bij de voordeur kunnen zetten. Grote fietsparkeerruimten die bewaakt worden, worden gemeengoed zoals in Utrecht, de fietsstad van Nederland. Bij het centraal station is de grootste fietsenstalling geopend met 12.500 plekken. De stalling is 24 uur per dag bereikbaar en is voor de eerste 24 uren gratis.

Ondergronds stallen is prijzig

De publieke ruimte is echter schaars en dat geldt ook voor het stallen van fietsen. Toch neemt de fiets minder plaats in dan een auto en door het verdringen van de auto hoort ook het beperken van parkeermogelijkheden voor de auto in drukke gebieden. Het onder de grond stallen is de beste, maar ook de duurste optie. Een dergelijke parkeerplek kost zo’n €3000 euro per fietsplek.

Parkeeroverlast op straat

Fietsenrekken op de straat zijn veelal beugels waar fietsen met het voorwiel geparkeerd worden. Het betreft dan meestal een kortstondige parkeertijd om een boodschap te doen. Een probleem vormt het parkeren van fietsen bij bijvoorbeeld studentenhuizen. Voortuinen worden gebruikt om de fietsen te stallen of op de openbare ruimten zelf. Gemeenten zien ook steeds meer parkeeroverlast door zogeheten weesfietsen. Het zijn fietsen die ongebruikt blijven staan.

Ook menig huishouden heeft thuis een parkeerprobleem. De berging is meestal te klein om vijf tot zes fietsen ordentelijk te stallen. Een juist fietsenrek kan een oplossing bieden. Het geeft de mogelijkheid om de fietsen onbeschadigd te stallen en ook belangrijk, dat een fiets snel gebruikt kan worden. Het is erg vervelend om eerst drie fietsen te verwijderen voordat je de eigen fiets kunt gebruiken.